KVKK Aydınlatma Metni

 

 

 

 

 

 

 

 

Motilus KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Motilus, web tasarım, uygulama geliştirme, bot yazılım ve WordPress hizmetleri sunan bir şirkettir. Motilus, KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Motilus, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar için işleyebilir:

 

  • Hizmetlerimizi sunmak: Motilus, kişisel verilerinizi hizmetlerimizi sunmak, talebinizi işlemek veya sizinle iletişim kurmak için kullanabilir.
  •  

  • Müşteri desteği sağlamak: Motilus, kişisel verilerinizi müşteri desteği sağlamak ve sorularınıza yanıt vermek için kullanabilir.
  •  

  • Reklamları hedeflemek: Motilus, kişisel verilerinizi reklamları size veya ilgi alanlarınıza göre hedeflemek için kullanabilir.
  •  

  • İstatistiksel analizler yapmak: Motilus, kişisel verilerinizi ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için istatistiksel analizler yapmak için kullanabilir.
  •  

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Motilus, kişisel verilerinizi aşağıdaki yöntemlerle toplayabilir:

 

  • Otomatik veri toplama: Motilus, web sitesini ziyaret ettiğinizde, hizmetlerini kullandığınızda veya uygulamalarını yüklediğinizde, otomatik olarak belirli kişisel verileri toplayabilir. Bu bilgiler, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz ve ziyaret ettiğiniz sayfalar gibi bilgileri içerebilir.

  • Kişisel bilgi sağlama: Motilus’a kişisel bilgi sağlamayı seçerseniz, bu bilgileri sizinle iletişim kurmak, hizmetlerimizi sunmak veya talebinizi işlemek için kullanabiliriz.
  •  

Motilus, kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplerle işleyebilir:

 

 

  • Hizmet sözleşmesinin kurulması veya ifası: Motilus, hizmet sözleşmesini kurabilmek veya ifa edebilmek için kişisel verilerinizi işleyebilir.
  •  

  • Müşteri memnuniyetinin artırılması: Motilus, müşteri memnuniyetini artırmak için kişisel verilerinizi işleyebilir.
  •  

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi: Motilus, iş faaliyetlerini yürütebilmek için kişisel verilerinizi işleyebilir.
  •  

  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi: Motilus, yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi işleyebilir.
  •  

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Motilus, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabilir:

 

 

  • Hizmet sağlayıcılar: Motilus, hizmetlerini sunmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabilir. Bu sağlayıcılar, kişisel verilerinize erişebilir ve bunları Motilus adına işleyebilir.
  •  

  • Yetkili kamu kurumları: Motilus, yasal bir zorunluluk veya yasal bir işleme tabi olduğunda kişisel verilerinizi yetkili kamu kurumları ile paylaşabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunması

Motilus, kişisel verilerinizi korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Bu önlemler, kişisel verilerin yetkisiz erişime, kullanıma, ifşaya, değiştirmeye veya imha edilmesine karşı korunmasını içerir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 

  • **Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • ,

  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •  

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  •  

Bu hakları kullanmak için Motilus’a [e-posta adresi] adresine bir e-posta gönderebilirsiniz.

 

7. Değişiklikler

Motilus, bu Aydınlatma Metnini zaman zaman değiştirebilir. Değişiklikler yapıldığında, güncellenmiş Aydınlatma Metnini web sitemizde yayınlayacağız.

 

8. İletişim Bilgileri

Motilus ile iletişime geçmek için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz:

 

  • Adres:  Yeni Ömerli Mah. 4103. Sk. H.Osman Homurlu Sitesi No: 3 İç Kapı No: 10 Tarsus/Mersin

 

  • Telefon: +90 850 302 7527

 

  • E-posta: iletisim@motilus.com

ShentaWp Ayar
Duyuru

Tüm scriptlerimiz’de, 1 ay boyunca %10 indirim kampanyamız başladı. Şimdi üye olun, sepete ekleyin, ödeyin ve 5 dakika’da kurulum yapın!